Ranking Wystawowy 2021

WYNIKI RANKINGU WYSTAWOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ ODDZIAŁ ZKwP W RADOMIU ZA ROK 2021


Do rankingu zgłoszonych zostało prawidłowo 28 psów w następujących konkurencjach:
Szczenię Roku - 6 psów

Junior Roku - 8 psów

Weteran Roku - 1 pies

Pies Użytkowy Roku - brak zgłoszeń

Pies Roku - 13 psówWyniki Rankingu wystawowego za 2021 rok przedstawiają się następująco:SZCZENIĘ ROKU 20211/ 165 punktów - Sznaucer Średni Czarny- QUATTRO BLACK GRAND CALVERA - Magdalena Prokop

2/ 105 punktów - Terrier Szkocki- MARILYN MONROE Keeneek - Kinga Szymkiewicz

3/ 90 punktów - West Highland White Terrier– SENORITA Pasjonaris Vita - Julita Kamizela

4/ 80 punktów - West Highland White Terrier– JUANITA Pasjonaris Vita - Julita Kamizela

5/ 65 punktów - Sznaucer Olbrzym– CALIBER Habruvka - Dorota Motyka

6/ 59 punktów - Cocker Spaniel Amerykański– ARDRA Bonakira(FCI) - Krzysztof Czarnecki


JUNIOR ROKU 20211/ 453 punktów - Buldog Francuski - Bull Ranch MX MISTIKA - Monika Kowalczyk

2/ 355 punktów - Flat Coated Retriever - TASTE OF FREEDOM Perro Cobrador - Urszula Sar

3/ 213 punktów - Alaskan Malamute - T’QUEEN OF DIAMONDS ILLA KUVIANATROK - Gizela Anna Makarewicz

4/ 208 punktów - Cocker Spaniel Amerykański - ARDRA BONAKIRA - Krzysztof Czarnecki

5/ 180 punktów - Wyżeł Niemiecki Szorstkowłosy - ORION Loyel Point - Sławomir Lenarcik

6/ 170 punktów - Shih-Tzu - INDIANA Pasjonaris Vita - Julita Kamizela

7/ 155 punktów - Alaskan Malamute - T’KING OF DIAMONDS ILLA KUVIANARTOK - Monika Ropiak

8/ 95 punktów - Shih-Tzu - ITALIA Pasjonaris Vita - Julita Kamizela


WETERAN ROKU 2021

1/ 145 punków - Sznaucer Miniaturowy Czarno-Srebrny - JET Li Mengo Celebration - Dorota Motyka

PIES UŻYTKOWY ROKU 2021 – brak zgłoszeń

PIES ROKU 2021

GRUPA I – brak zgłoszeń

GRUPA II

1/ 332 punktów - Sznaucer średni pieprz i sól - AKIRA DELTRAS GANG FCI - Krzysztof Czarnecki


GRUPA III


1/ 468 punktów - Bulterier - DISCO ROSSA-BULL - Łukasz WojtalaGRUPA IV – brak zgłoszeń
GRUPA V – brak zgłoszeń


GRUPA VI - brak zgłoszeń


GRUPA VII

1/ 1495 punktów - Wyżeł Pirenejski - JEAN Loyal Point - Urszula Chwałkowska 

2/ 1305 punktów - Spaniel Bretoński - PAX DE LA RIVIERE OUAREAU - Urszula Chwałkowska 

3/ 1025 punktów - Wyżeł Pirenejski - MEGALI DEL GUARDENGO - Urszula Chwałkowska
4/ 830 punktów - Spaniel Bretoński - POLKA DI VAL GROSSA - Urszula Chwałkowska
5/ 240 punktów - Wyżeł Pirenejski - JACQUELINE Loyal Point - Sławomir Kurowski
6/ 110 punktów - Pointer - LENYA Loyal Point - Sławomir Kurowski
7/ 95 punktów - Pointer - LIAN Loyal Point - Sławomir Kurowski
8/ 70 punktów - Wyżeł Weimarski Krótkowłosy - MERY LU Loyal Point - Sławomir KurowskiGRUPA VIII - brak zgłoszeńGRUPA IX


1/ 508 punktów - Buldog Francuski - BENEDICT Bitt Box - Monika Kowalczyk
2/ 221punktów - Buldog Francuski - FIBUNIA Corine Bene Te - Monika
 Kowalczyk


GRUPA X


1/ 740 punktów - Chart Polski - WAŁAGIN WITOSZ KSENAS - Beata Radzik

HODOWLA ROKU 2021 ODDZIAŁU RADOM

Zgodnie z Regulaminem Rankingu do konkurencji Hodowla Roku Oddział Radom zakwalifikowane zostały dwie hodowli, które zgłosiły minimum 3 psy. 
Wyniki w tej konkurencji przedstawiają się następująco:

1/ 135 punktów - Hodowla Loyal Point (FCI) - Sławomir Kurowski 
(405 punktów / 3 zgłoszone psy)
2/ 115 punktów - Hodowla Pasjonaris Vita (FCI) - Julita Kamizela 
(345 punktów / 3 zgłoszone psy)


ZWYCIĘZCA RANKINGU 2021 ROKU


W podsumowaniu Rankingu największą ilość punktów otrzymały dwa psy i otrzymują tytuły:  ZWYCIĘZCA RANKINGU

1495 punktów - Wyżeł Pirenejski - JEAN Loyal Point - Urszula Chwałkowska

VICE ZWYCIĘZCA RANKINGU
1305 punktów - Spaniel Bretoński - PAX DE LA RIVIERE OUAREAU - Urszula Chwałkowska

 


 

REGULAMIN RANKINGU WYSTAWOWEGO 
 ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE 
ODDZIAŁ W RADOMIU
(wraz ze zmianami z dnia 04.07.2021r.)

1. Organizatorem Rankingu jest Zarząd Oddziału w Radomiu Związku Kynologicznego w Polsce, Realizacją przedsięwzięcia kieruje Prezes Oddziału. Na jego wniosek Zarząd Oddziału uchwałą powołuje Komisję Rankingową, która dokonuje podliczenia punktacji oraz wyników rankingu za dany rok kalendarzowy w poszczególnych kategoriach.

2. Celem rankingu jest przedstawienie i porównanie osiągnięć psów i suk na wystawach krajowych i zagranicznych, a co za tym idzie propagowanie uczestnictwa w imprezach kynologicznych i wyróżnienie tych psów oraz ich właścicieli, którzy poprzez osiągane wyniki wystawowe promują swoje psy i Oddział w Radomiu.

3. Ranking jest prowadzony na zasadach całkowitej dobrowolności. Do rankingu mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane wyłącznie w ZKwP Oddział w Radomiu, których właściciele mają opłaconą składkę członkowską i nie zalegają z opłatami za poprzedni sezon wystawowy

4. Sezon wystawowy obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Warunkiem zgłoszenia do rankingu jest uzyskanie z wystaw w danym sezonie ocen doskonałych, a w przypadku młodszych szczeniąt i szczeniąt ocen wybitnie obiecujących.

5. Zgłoszenie psa do rankingu następuje poprzez złożenie w biurze Oddziału w formie papierowej wypełnionej karty zgłoszenia wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia wystawowe do dnia 5 lutego danego roku. W przypadku przesłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego.

6. Do formularza zgłoszeniowego należy wpisać wyniki z minimum trzech i maksymalnie dziesięciu wystaw. Wybór wystaw z danego sezonu należy do zgłaszającego.

Jeden pies może być zgłoszony tylko do jednej z niżej wymienionych konkurencji. Osiągnięcia wystawowe potwierdza się na podstawie kart ocen z wystaw, których kopie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego. Lokaty uzyskane na konkurencjach finałowych można potwierdzić wpisem w karcie ocen lub zdjęciami z podium danej wystawy.

Punkty za tytuły wymagające zatwierdzenia (championaty krajów FCI, InterChampionat, oraz championaty partnerów FCI – American Kennel Club, Canadian Kennel Club oraz The Kennel Club UK - przyznaje się wyłącznie w sezonie, w którym tytuł został zatwierdzony i potwierdzony stosownym certyfikatem.

Ranking jest prowadzony w następujących kategoriach:


- Szczenię Roku (młodsze szczenięta i szczenięta punktowane łącznie),
- Junior Roku,
- Weteran Roku,
- Pies Roku,
- Pies Użytkowy Roku,

Dany pies może być zgłoszony tylko do jednej z wyżej wymienionych kategorii. O wyborze kategorii decyduje właściciel psa.
Ranking wyłoni również „Hodowlę Roku Oddziału Radom” – do jej wyłonienia brane będą pod uwagę punkty zgłoszonych maksymalnie 3 psów z tym samym przydomkiem hodowlanym, podzielone przez ich ilość.

Najwyżej punktowane psy otrzymają tytuł:

I miejsce - „Zwycięzca Rankingu” w roku .........................

II miejsce - „Wice Zwycięzca Rankingu” w roku..................

Psy które uzyskają miejsca od I do IV otrzymają dyplomy i puchary, natomiast z kolejnymi miejscami dyplomy z informacją o uzyskanym miejscu i punktacją. W miarę posiadanych możliwości, Zarząd Oddziału może również ufundować nagrody i upominki dla zwycięzców rankingu i pozostałych psów biorących w nim udział.

7. Po zakończeniu pracy Komisja Rankingowa, przed oficjalnym ogłoszeniem wyników, prześle do uczestników informację o ilości uzyskanych punktów w celu zgłoszenia w terminie nieprzekraczalnym 7 dni, ewentualnych zastrzeżeń do uzyskanej punktacji lub uzupełnienia brakującej dokumentacji .

Po tym terminie i ewentualnej weryfikacji punktacji, potwierdzone wyniki rankingu zostaną przekazane przez Komisję Rankingową w formie sporządzonego protokołu do Zarządu Oddziału oraz zamieszczone na stronie internetowej i oficjalnym profilu Facebook ZKwP Oddział w Radomiu oraz wyeksponowane w siedzibie Oddziału na tablicy informacyjnej.

 

Podsumowanie najważniejszych zmian w Regulaminie: 


• Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Radom w dniu 04.07.2021r. wniosek oraz dokumentacja wystawowa może zostać przyjęta do rozpatrzenia przez Komisję Rankingową jedynie w formie papierowej.

• Przesłane wnioski i dokumentacja w formie elektronicznej nie będą przyjmowane i rozpatrywane. Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników Rankingu, każdy jego uczestnik otrzyma od Komisji informację o ilości uzyskanych punktów dla danego psa. Uczestnik rankingu może zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni zastrzeżenia do punktacji.
Po tym terminie i ewentualnej korekcie punktacji, Komisja ogłasza ostateczne wyniki Rankingu.


 • W rankingu uwzględniane będą tylko udokumentowane osiągnięcia uzyskane w danym roku kalendarzowym.

Uwaga dla przypomnienia!


1.Do rankingu mogą być zgłaszane psy z klas: młodzieży, pośredniej, otwartej i championów z ocenami wyłącznie doskonałymi. 

Natomiast klasy: młodsze szczenięta i szczenięta z ocenami wybitnie obiecujący.


2. Do zgłoszenia należy dołączyć kopie kart ocen wystawowych oraz potwierdzenie lokat w konkurencjach finałowych.


3. Zgłoszenia psów/suk bez dołączonych kopii karty oceny nie będą brane pod uwagę przy naliczaniu punktów dla danego psa/suki


4. Ranking jest organizowany na zasadzie całkowitej dobrowolności.


5. Zgłoszenie do rankingu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


 
 


pdf icon  Pełny tekst Regulaminu do pobrania

Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego.
Josh Billings

O NAS

Od 34 lat radomski oddział Związku Kynologicznego w Polsce działając prężnie wspiera hodowców i sympatyków psów rasowych w regionie.

Śledź nasz oddział w social mediach

Szybki kontakt

Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w Radomiu
Kilińskiego 15/17 26-600 Radom

wtorki i czwartki
17.00 - 20.00
tel.+48 363 16 70
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.